Izvještaj sa 20. redovne sjednice SO-e Gacko

Juče je u sali Skupštine opštine Gacko održana Dvadeseta redovna sjednica Skupštine opštine.
Sjednicu je otvorio predsjednik SO-e Jovan Kovačević, u prisustvu sekretara Dragana Jegdića, potpredsjednika SO-e Koste Milićevića, zamjenika načelnika opštine Radoice Antunovića, načelnika Odjeljenja za opštu upravu Ranka Markovića, načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti Dragana Papovića, načelnika Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu Alekse Zelenovića, načelnika odjeljenja za inspekcijske poslove Dragica Jovović, službenika za odnose sa javnošću, predstavnika Radio Gacka, RTRS i Herceg Televizije.

Na sjednici je razmatrano 13 tačaka dnevnog reda, a prisutno je bilo 16 odbornika.
Na početku zasjedanja, usvojen je zapisnik sa Devetnaeste redovne sjednice koja je održana 17. jula 2015. godine.

Usvojen je izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Gacko za prvih šest mjeseci 2015. godine sa 10 glasova za, 1 protiv i 5 uzdržanih.
Uvodne napomene na dokument dao je načelnik Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti Dragan Papović. Za godišnji period planirano je 9.868.818 KM , a ostvareno 4.448.637 KM odnosno 45,09% od planiranog.
Izvještaj o utrošku sredstava Budžetske rezerve za period 01.01. do 30.06.2015. godine takođe je usvojen.
Bez rasprave je usvojen izvještaj o radu i korišćenje sredstava zajedničke komunalne potrošnje za 2014. godinu, JP „Komus“ A.D. Gacko. Donešen je zaključak da se obezbijede sredstva u rebalansu budžeta opštine Gacko za 2014. ili budžetu za 2015. godinu za nabavku vozila za odvoz smeća.

Prihvaćena je Informacija o stanju bezbjednosti na području opštine Gacko za 2014. godinu i prvih šest mjeseci 2015. Policijske stanice Gacko. Odbornici su pozitivno ocijenili informaciju i rad PS Gacko zbog smanjenja stope kriminaliteta .
Bez rasprave je usvojen Izvještaj o radu Javne ustanove “Dječiji vrtić” Gacko u školskoj 2014/2015. godini i data saglasnost na program rada sa finansijskim planom za 2016. godinu.

Informacija o stanju u oblasti osnovnog obrazovanja i vaspitanja u školskoj 2014/2015. godini sa Prijedlogom mjera prihvaćena je jednoglasno.
JU OŠ “Sveti Sava” u Gacku raspolaže sa dvije devetorazredne škole (Gacko I Avtovac) i pet petorazrednih škola (Fojnica, Nadanići, Dobrelja, Dulići i Brljevo). Nastavu je pohađalo 825 učenika raspoređenih u 44 odjeljenja. Ove godine je u prvi razred upisno 14 učenika više u odnosu na prošlu godinu.
Informacija o stanju u oblasti srednjeg obrazovanja i vaspitanja u školskoj 2014/2015. godini sa Prijedlogom mjera, takođe je jednoglasno prihvaćena. Školu je pohađalo 490 učenika raspoređenih u 19 odjeljenja.

Jednoglasno je prihvaćena Informacija o stanju u oblasti javnog prevoza u opštini Gacko, A.D. “Jugoprevoz” Gacko.
Na lični zahtjev predsjednik Komisije za vjerska pitanja, Predrag Šupić razriješen je dužnosti, a na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje za novog predsjednika izabran je Jovan Kovačević.

Riješena su tri predmeta imovinsko-pravnih odnosa, a odborničkih pitanja nije bilo.

Podijelite vijest