Danas je Međunarodni dan civilne zaštite

Danas se proslavlja Međunarodni dan civilne zaštite. Predstavnici Civilne zaštite opštine Gacko ovaj dan su ranije proslavljali skromno, u sjedištu Republičke Uprave civilne zaštite, a unazad nekoliko godina radno, u svojoj opštini, na svojim radnim mjestima ili pak terenu, ako to situacija nalaže.

Načelnik Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu Opštine Gacko, Aleksa Zelenović, ističe da je pravi cilj humanitarni aspekt civilne zaštite, čovjek i njegova svijest o nužnosti sopstvene i kolektivne zaštite od sve veće ugroženosti od mnogobrojnih opasnosti kojima je svakodnevno izložen.

„Civilna zaštita predstavlja organizovani odgovor države na različite vrste opasnosti koje ugrožavaju ljude, životinje, imovinu, kulturna dobra, životnu sredinu i priprema se, organizuje i sprovodi u mirnodopskim i ratnim uslovima. Obuhvata planiranje (organizovanje) i sprovođenje mjera i aktivnosti u cilju zaštite i spasavanja od prirodnih nepogoda, saobraćajnih, ratnih i drugih nesreća, koje mogu ugroziti stanovništvo, materijalna i kulturna dobra i životnu sredinu, uključujući i mjere oporavka od nastalih posledica“, ističe Zelenović.

Civilna zaština opštine Gacko ima 172 pripadnika raspoređenih u četiri jedinice. I pored povremenih teškoća u radu i vršenja radnih obaveza, reaguju pravovremeno na sve dobijene zadatke. Samostalni stručni saradnik za civilnu zaštitu, Mira Perišić, ističe da službenici civilne zaštine redovno realizuju sve planove, programe, obavještenja, obilazak terena, prisustvovanje redovnim regionalnim sastancima, vježbama u drugim gradovima, seminarima, obukama itd. Posebno ističe izlazak na teren sa deminerskim A timom radi uklanjanja velike količine neeksplodiranih ubojnih sredstava NUS-a, koje i pored stalnih upozorenja nesavjesni građani odlažu na pristupačnim lokalitetima i tako ugrožavaju živote, prvenstveno djece.

Služba civilne zaštite opštine Gacko i ove, kao i prethodnih godina, ima niz zacrtanih ciljeva, neophodnih za normalno funkcionisanje službe zaštite i spasavanja:

– uspostava sistema zaštite i spasavanja koji će biti u stanju da odgovori na sve eventualne prirodne i druge katastrofe na području opštine;
– organizovanje i izgradnja sistema zaštite i spasavanja koji je usmjeren na preventivnu zaštitu;
– posvetiti višu pažnju ličnoj i uzajamnoj zaštiti u cilju opremanja zaštitnom opremom i sredstvima kao i obučavanju pripadnika struktura civilne zaštite;
– strukture u sistemu zaštite i spasavanja usmjeriti na sprovođenje humanitarnih načela propisanih Ženevskom konvencijom;
– razvoj sistema informisanja i obavještavanja i stavljanja u jedinstven sistem,
-razvoj sistema rukovođenja u akcijama zaštite i spasavanja i što kvalitetniju opremljenost štaba za vanredne situacije opštine;
– raditi na jačanju sistema međususjedske pomoći i razmjene iskustava,
– u daljem razvoju sistema zaštite i spasavanja uključiti sve nadležne službe, pravna lica, privredne subjekte, naučne i druge institucije, za što kvalitetnije unapređenje iste;
– obezbjeđenje kontinuiranog izvora finansiranja za zaštitu i spasavanje i drugo.

Podsjećamo, kao Međunarodni dan civilne zaštite glavna skupština Ujedinjenih nacija odredila je 1. mart 1990. godine, kao sjećanje na dan kada je 1972. godine počela sa radom Međunarodna Organizacija za Civilnu zaštitu sa sjedištem u Ženevi.

Podijelite vijest