Данас је Међународни дан цивилне заштите

Данас се прославља Међународни дан цивилне заштите. Представници Цивилне заштите општине Гацко овај дан су раније прослављали скромно, у сједишту Републичке Управе цивилне заштите, а уназад неколико година радно, у својој општини, на својим радним мјестима или пак терену, ако то ситуација налаже.

Начелник Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту Општине Гацко, Алекса Зеленовић, истиче да је прави циљ хуманитарни аспект цивилне заштите, човјек и његова свијест о нужности сопствене и колективне заштите од све веће угрожености од многобројних опасности којима је свакодневно изложен.

„Цивилна заштита представља организовани одговор државе на различите врсте опасности које угрожавају људе, животиње, имовину, културна добра, животну средину и припрема се, организује и спроводи у мирнодопским и ратним условима. Обухвата планирање (организовање) и спровођење мјера и активности у циљу заштите и спасавања од природних непогода, саобраћајних, ратних и других несрећа, које могу угрозити становништво, материјална и културна добра и животну средину, укључујући и мјере опоравка од насталих последица“, истиче Зеленовић.

Цивилна заштина општине Гацко има 172 припадника распоређених у четири јединице. И поред повремених тешкоћа у раду и вршења радних обавеза, реагују правовремено на све добијене задатке. Самостални стручни сарадник за цивилну заштиту, Мира Перишић, истиче да службеници цивилне заштине редовно реализују све планове, програме, обавјештења, обилазак терена, присуствовање редовним регионалним састанцима, вјежбама у другим градовима, семинарима, обукама итд. Посебно истиче излазак на терен са деминерским А тимом ради уклањања велике количине неексплодираних убојних средстава НУС-а, које и поред сталних упозорења несавјесни грађани одлажу на приступачним локалитетима и тако угрожавају животе, првенствено дјеце.

Служба цивилне заштите општине Гацко и ове, као и претходних година, има низ зацртаних циљева, неопходних за нормално функционисање службе заштите и спасавања:

– успостава система заштите и спасавања који ће бити у стању да одговори на све евентуалне природне и друге катастрофе на подручју општине;
– организовање и изградња система заштите и спасавања који је усмјерен на превентивну заштиту;
– посветити вишу пажњу личној и узајамној заштити у циљу опремања заштитном опремом и средствима као и обучавању припадника структура цивилне заштите;
– структуре у систему заштите и спасавања усмјерити на спровођење хуманитарних начела прописаних Женевском конвенцијом;
– развој система информисања и обавјештавања и стављања у јединствен систем,
-развој система руковођења у акцијама заштите и спасавања и што квалитетнију опремљеност штаба за ванредне ситуације општине;
– радити на јачању система међусусједске помоћи и размјене искустава,
– у даљем развоју система заштите и спасавања укључити све надлежне службе, правна лица, привредне субјекте, научне и друге институције, за што квалитетније унапређење исте;
– обезбјеђење континуираног извора финансирања за заштиту и спасавање и друго.

Подсјећамо, као Међународни дан цивилне заштите главна скупштина Уједињених нација одредила је 1. март 1990. године, као сјећање на дан када је 1972. године почела са радом Међународна Организација за Цивилну заштиту са сједиштем у Женеви.

Подијелите вијест