Četvrta redovna sjednica SO-e Gacko – najava

grb

Četvrta redovna sjednica Skupštine  opštine  Gacko održaće se u četvrtak, 25. 04. 2013. godine sa početkom u 10:00 sati.

Sjednica će se održati u sali SO-e Gacko.

Za sjednicu je predložen sledeći dnevni red:  

 1. Zapisnik sa Treće redovne sjednice Skupštine opštine Gacko održane dana 28.02.2013. godine.
 2. Nacrt Budžeta opštine Gacko za 2013. godinu.
 3. Nacrt Statuta o izmjenama i dopunama Statuta opštine Gacko.
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje organa u Javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština Gacko.
 5. Prijedlog Odluke o komunalnim naknadama.
 6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene za m2 korisne stambeno poslovne površine.
 7. Analiza stanja u oblasti poljoprivredne djelatnosti  sa Prijedlogom mjera za brži razvoj poljoprivredne proizvodnje.
 8. Informacija o radu Mjesnih zajednica na području opštine Gacko.
 9. Izvještaj Komisije za vjerska pitanja.
 10. Izvještaj Teritorijalne profesionalne vatrogasne jedinice Gacko za 2012. godinu.
 11. Izvještaj o radu Centra za socijalni rad Gacko za 2012. godinu i Program rada sa finansijskim planom za 2013. godinu.
 12. Izvještaj o radu JU Informativnokulturni centar Gacko za 2012. godinu i Program rada sa finansijskim planom za 2013. godinu.
 13. Izvještaj o radu JU „Kulturnosportski centar“ Gacko za 2012. godinu i Program rada sa finansijskim planom za 2013. godinu.
 14. Izvještaj o radu JU Turističke organizacije opštine Gacko za 2012. godinu i Program rada sa finansijskim planom za 2013. godinu.
 15. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora u Osnovnoj školi „Sveti Sava“ Gacko.
 16. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje Upravnih odbora javnih ustanova u opštini Gacko.
 17. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JZU Dom zdravlja „Prof.dr Savo Bumbić“ Gacko.
 18. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Narodne biblioteke Gacko.
 19. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU  Informativnokulturni centar Gacko.
 20. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU  „Kulturnosportski centar“ Gacko.
 21. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU „Dječiji vrtić“ Gacko.
 22. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU Turističke organizacije opštine Gacko.
 23. Imovinsko-pravni odnosi.
 24. Odbornička pitanja.

Podijelite vijest