JP “Komus” Gacko: U toku revizija kvadrature i broja korisnika

U toku je kompletna revizija kvadrature i broja korisnika usluga JP “Komus” Gacko, koja se odnosi na utvrđivanje stvarnog stanja na terenu i evidentiranje lica koja do sada nisu izmirivala obaveze prema ovom preduzeću, kada je u pitanju odnošenje smeća.

Imenovane su komisije koje rade u timovima, u saradnji sa komunalnom policijom i Odjeljenjem za prostorno planiranje opštine Gacko. Polazna osnova su podaci o korisnim površinama koje podliježu reviziji, koje su dobili iz poreske uprave

“Revizija je do sada izvršena u jednom dijelu naselja Burak, i jednim dijelom u naseljenom području Avtovac, a završena je u naseljima Voćnjak i Slavljan. Komisija sa radom nastavlja sutra, kada će obilaziti naselje Zečice. Evidentirali smo i oko 300 novih korisnika koji nisu bili u sistemu naplate. Na osnovu kvadrature koju komisija ustanovi, sa svakim stanovnikom će se zaključiti novi ugovori o pružanju usluga odvoza smeća”, rekla je v.d. direktora preduzeća, Dragana Rudan.

Manjih problema je bilo prilikom izlaska komisije na teren, kaže Rudan, ali Odlukom Skupštine opštine jasno je definisano na koji način će se vršiti naplata usluga ovog preduzeća. Istakla je da je sa građanima dogovoreno da na onim mjestima gdje vozilo preduzeća nema dovoljan pristup, smeće u vrećema odvozi kombi, u zavisnosti od potrebe.

Inače, radnici JP “Komus” krenuli su sa proljećnim radovima i uređenjem. Već su angažovani na čišćenju divljih deponija sa gradskog područja. Očišćen je prostor oko većih kontejnera u blizini Dječijeg vrtića i zgrade preko puta pumpe. Čim to vremenski uslovi dozvole, u narednom periodu uradiće i obrezivanje krošnji drveća na zelenim površinama, kao i nasipanje i pripremanje zemlje za nove sadnice.

Podijelite vijest