Opština Gacko: Obavještenje iz Službe za boračko invalidsku – zaštitu

Obavještavaju se borci Vojske Republike Srpske od I do V kategorije koji navršavaju 60 godina života u toku tekuće godine, da zahtjev za ostvarivanje prava na mjesečni borački dodatak mogu podnijeti u Službi za boračko invalidsku-zaštitu, opštine Gacko, kancelarija broj 3, kada ispune tražene uslove.

Pravo na mjesečni borački dodatak priznaje se od prvog dana narednog mjeseca, po podnošenju zahtjeva.