Završena rekonstrukcija lokalnog puta Gostinac – Crkva Miholjače

Završeni su radovi na rekonstrukciji (asfaltiranje) lokalnog puta Gostinac – Crkva Miholjače, sa priključcima. Asfaltiran je prilaz crkvi u selu Miholjače i groblju, na potezu Gostinac  – crkva, u dužini od 2 kilometra, sa izradom pristupnih puteva stanovnika onih dijelova sela koji nisu do sada imali prilaz. Ta investicija je završena prije 15 dana, a izvođač radova bilo je preduzeće “Antikorozija” iz Gacka.

Sredstva je obezbijedila Opština Gacko.

Podijelite vijest