Vlada Republike Srpske: Unapređenje materijalnog položaja boraca

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobrenju plasmana sredstava za unapređenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života, kojima uplaćeni staž osiguranja zajedno sa posebnim stažom u dvostrukom trajanju po osnovu učešća u ratu iznosi 15 ili više godina (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 58/18).

Radi se o borcima koji u smislu propisa o penzijsko invalidskom osiguranju ne mogu ostvariti pravo na starosnu penziju jer ne ispunjavaju propisane uslove.

U skladu sa Odlukom, mjesečno novčano primanje mogu ostvariti borci kojima je rješenjem nadležnog organa utvrđen status borca a koji ispunjavaju sledeće uslove:

  • ako u momentu podnošenja zahtjeva imaju navršenih 65 godina života;
  • ako imaju uplaćeni staž osiguranja koji zajedno sa posebnim stažom u dvostrukom trajanju po osnovu učešća u ratu iznosi 15 ili više godina (dokaz od Fonda PIO pribavlja prvostepeni organ po službenoj dužnosti);
  • ako ne ostvaruju novčana primanja po nekom drugom osnovu, ne računajući mjesečni borački dodatak (potrebno tražiti izjavu stranke da ne ostvaruje druga primanja, ovjerenu kod nadležnog opštinskog/gradskog organa, što ne isključuje obavezu organa da provjeri tu činjenicu).

Zahtjev za mjesečno novčano primanje podnosi se opštinskom/gradskom organu uprave (u Opštini Gacko kancelarija broj 3), nadležnom za boračko invalidsku zaštitu po mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva.

Mjesečno novčano primanje iznosi 187,84 KM a ostvaruje se na način i po postupku propisanom za ostvarivanje mjesečnih novčanih primanja po Zakonu o pravima, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske.

 

Podijelite vijest