Vakcinacija protiv gripe

U dogovoru sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite zaštie RS i Institutom za zaštitu zdravlja RS, a u organizaciji Doma zdravlja Gacko, vršiće se vakcinacija protiv gripa sledećih kategorija:

  1. 1. Pacijenti na hemodijalizi;
  2. 2. Pacijenti koji boluju od šećerne bolesti – Inzulin zavisni;
  3. 3. Pacijenti koji su liječeni kardiohirurškim metodama liječenja;
  4. 4. Djeca liječena od reumatske groznice sa promjenama na srcu;
  5. 5. Djeca oboljela od cistične fibroze pluća;
  6. 6. Osobe koje boluju od mišićne distofije i osobe oboljele od multipla skleroze;
  7. 7. Osobe koje su završile sa primjenom hemoterapije i trenutno nemaju kliničkih znakova bolesti.

Vakcinacija će se obavljati od danas do 18.11.2011. godine u intervalu od 12:00 h do 14:00 h u prostorijama Higijensko-epidemiološke službe.

Prilikom dolaska u dom zdravlja obavezno je donijeti zdravstvenu knjižicu i odgovarajuću medicinsku dokumentaciju.

Podijelite vijest