Usvojen prednacrt Regulacionog plana “Lazarići 1”

Juče je u sali Skupštine opštine Gacko usvojen prednacrt Regulacionog plana “Lazarići 1” i obavljena stručna rasprava na kojoj su prisustvovali članovi Savjeta plana i drugih organizacija za koje je vezana problematika ovog plana.

„Prednacrt je usvojen i biće objavljen u vidu Zaključka na sledećoj skupštini. Nakon toga će se vršiti javni uvid u trajanju od mjesec dana i njegovo usvajanje, a vezano za otvaranje novih radnih zona stambenih jedinica“, rekao je načelnik Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu, Aleksa Zelenović.

Predmetni prostor se nalazi na oko 1.5 km južno od samog centra Gacka, uz stambeno naselje Burak. Obuhvata uglavnom neizgrađen prostor ukupne površine 3.09 hektara. Nosilac pripreme Plana je Opštinska uprava Opštine Gacko – Odjeljenje za prostorno planiranje i civilnu zaštitu, a nosilac izrade plana je Urbis centar iz Banjaluke.

Regulacionim planom su definisani svi relevantni urbanističko-regulativni elementi za buduću izgradnju i plansko uređenje prostora koji on obuhvata, a period za koji se plan donosi je deset godina.

Opširnije u prilozima koji slijede.

GRAFIČKI DIO REGULACIONOG PLANA (prednacrt)

SMJERNICE ZA PROVOĐENJE PLANA (prednacrt)

TEKST RP (prednacrt)

Podijelite vijest