Udruženje Spartakus sa projektom „Zdrav život postaje navika“ kroz aktivan angažman doprinosi stvaranju zdravijeg društva

Sport, kao sastavni dio ljudske kulture, ima izuzetan uticaj na fizičko, mentalno i socijalno zdravlje pojedinca. Osim što pruža mnogobrojne zdravstvene benefite, bavljenje sportom ima ključnu ulogu u formiranju pozitivnih životnih navika, naročito među mladima.

U skladu s tim i sa vizijom o unaprjeđenju zajednice kroz zdrav način života i povezivanje s prirodom, udruženje “Spartakus” iz Opštine Gacko implementira svoj projekat “Zdrav život postaje navika” unutar programa ReLOaD2.

Cilj ovog projekta je pružiti mladima i djeci mogućnost kvalitetnog provođenja slobodnog vremena kroz organizovane sportsko – rekreativne aktivnosti u prirodi, koje su osmišljene kao odgovor na nedostatak takvih opcija.

Jelena Jovović, koordinatorica projekta “Zdrav život postaje navika“, istakla je: „Ideja za pisanje projekta je proistekla iz stvarne i realne potrebe da se djeci i mladima pruži nešto novo i drugačije. Da kroz različite vrste aktivnosti razvijemo potrebu za kretanjem, pokretom, potrebu za boravkom u prirodi. Da se što više povežemo sa prirodom, planinama i da na taj način stvaramo dobru bazu kod djece i omladine kako bi se razvili u kvalitetne ličnosti koje vole, cijene i poštuju svoje, a tako i drugog i drugačijeg.“

Uz izazove koje je donijela digitalna era, djeca i mladi sve više vremena provode ispred ekrana čime su izložena novim izazovima, ali i nedostatku tradicionalne socijalizacije. Djeca su okružena pametnim uređajima, internetom i društvenim mrežama te provode sve manje vremena u druženju i igri sa svojim vršnjacima.

„Vidjeti našu djecu kako uživaju u prirodi, učeći o zdravim navikama i aktivnostima, zaista je neprocjenjivo. Aktivnosti koje se odvijaju u prirodi ne samo da ih udaljavaju od ekrana i telefona, već im pružaju priliku da se povežu sa prirodom, razvijajući ljubav i poštovanje prema njoj“, rekla je Marija Milošević, majka jednog od učesnika projekta.

Sadržaji i aktivnosti koje ovaj projekat nudi, ne samo da obogaćuju njihovo djetinjstvo, već su i investicija u njihovu budućnost, kaže Marija Milošević te dodaje „Jako važan aspekt projekta je i učenje o prvoj pomoći i sigurnosti u prirodi jer nam daje jedan vid sigurnosti znajući da su naša djeca opremljena vještinama koje im mogu pomoći u svakodnevnim situacijama.

Djeca i mladi koji su bili učesnici nekih od aktivnosti bogatiji za iskustvo učešća u projektu u odnosu na svoje vršnjaka, jer kako kaže koordinatorica projekta Jelena Jovović „Upoznali su nove tehnike, stekli nove vještine, bili fizički aktivni, a uz sve to boravili kvalitetno u prirodi bez mobilnih telefona, igrica, udaljeni od kladionica i štetnih društveno nepoželjnih uticaja“.

Oduševljenje najmlađih nije izostalo kada su u pitanju aktivnosti koje su se sprovodile u okviru projekta, a posebno draga aktivnost za Jovana, jednog od učesnika projekta bilo je igranje na Trim stazi iznad Gacka.

„Ja mnogo volim Spartakus, a igranje na Trim stazi iznad Gacka bilo je super. Išli smo kroz šumu, istraživali prirodu i otkrivali različite biljke. Naučili su nas i kako da se orijentišemo u prirodi, a učili smo i o prvoj pomoći. Najbolje od svega bilo je druženje sa drugarima, ali i odraslima koji su nam pokazali kako da budemo sigurni i zdravi u prirodi. Naučio sam puno korisnih stvari i jedva čekam sljedeći put“, rekao je učesnik Jovan ne krijući oduševljenje projektom.

Osim škole planinarenja, škole trčanja, radionica prve pomoći i orijentacije, polaznici su imali priliku posjetiti Planinarski dom “Volujak”, šetati obroncima Lebršnika i Volujaka, ali i isprobati se u zabavno-takmičarskim aktivnostima sa klikerima i lastišem.

Koordinatorica projekta Jelena Jovović kaže kako su se „Klikerijada i lastišijada pokazale kao jako interesantne aktivnosti privlačne djeci i mladima“: „To je aktivnost kroz koju smo djeci željeli prenijeti duh odrastanja generacija koje su odrastale bez današnje savremene ekranizacije. Ova aktivnost kod djece i mladih zahtijeva mentalnu angažovanost i rast. Takođe, pospješuje motoričke sposobnosti kroz pokret, agilnost, elastičnost, spretnost. Ovo je još jedan način kako kvalitetno provesti slobodno vrijeme, izbjeći digitalno nasilje, kao i društveno nepoželjno ponašanje suzbiti i korigovati.“

U konačnici, sport i boravak u prirodi predstavljaju aktivnosti koje mogu potpuno promijeniti lokalnu zajednice kao što je Gacko, pa Udruženje Spartakus sa svojim projektom u partnerstvu sa Planinarskim društvom Volujak kroz aktivan angažman doprinosi stvaranju zdravijeg društva, podstičući mlade da razvijaju pozitivne životne navike koje će ih pratiti kroz čitav život.

Projekt “Zdrav život postaje navika” sprovodi se u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) uz podršku Opštine Gacko.

Podijelite vijest