Udruženje „Rastimo zajedno“: Održana radionica „Kako postupati sa djecom sa teškoćama u razvoju“

Juče je u udruženju djece sa posebnim potrebama „Rastimo zajedno“ Gacko, održana radionica na temu „Kako postupati sa djecom sa teškoćama u razvoju“.

Prezentaciju na ovu temu izvršio je profesor dr doc. defektologije Filozofskog fakulteta, Čedo Veljić, uz pomoć izvršnog direktora Udruženja za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju iz Nikšića, Miluše Cice Žugić.

Radionica je organizovana u okviru projekta „Ljetna škola inkluzije“, koji predstavlja jedan dio IPA projekta prekogranične saradnje između Crne Gore i BiH.

„Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju iz Nikšića organizuje radionice ovog tipa. Juče bio prvi seminar u Sokocu, a danas je ovdje u Gacku. U četvrtak planiramo treći seminar u Trebinju, nakon čega će se naredna tri seminara ogranizovati u Crnoj Gori“, rekla je Žugić.

Žugić, koja je i profesor inkluzivne nastave u Crnoj Gori, istakla je da su organizovanjem ovog projekta riješili da pomognu ne samo porodicama djece ometene u razvoju i samoj djeci, već i da bi renovirali i opremili škole koje djeca pohađaju. S tim u vezi, u toku ovog projekta koji traje 8. mjeseci, opremljene su dvije škole na području CG i BiH, i organizovan je ljetni kamp u kome je boravilo 120 djece iz ove dvije države.

Partneri na projektu su Savez udruženja „Naša inicijativa“ iz Crne Gore, iz BiH sportski savez „Menerali“  Banja Luka, udruženje „Podrška“ Sokolac, kao i naše udruženje za djecu sa posebnim potrebama „Rastimo zajedno“.

Pored gostiju iz Crne Gore i domaćina, radionici su prisustvovali predstavnici centra za socijlani rad, osnovne i srednje škole, kao i roditelji djece sa posebnim potrebama, koji su imali priliku da dobiju odgovore vezane za temu radionice.

Podijelite vijest