U petak izborna sjednica Skupštine Udruženja „Rastimo zajedno“ Gacko

Udruženje roditelja i prijatelja djece i omladine sa posebnim potrebama „Rastimo zajedno“ Gacko obavještava članove Udruženja da će se redovna izborna sjednica Skupštine Udruženja održati u petak 11.12.2020. godine sa početkom u 12:00 časova, u prostorijama Centra za djecu sa posebnim potrebama.

Na sjednici će biti izbor članova Upravnog i Kontrolnog odbora i imenovanje predsjednika Skupštine, kao i razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i Finansijskog izvještaja Udruženja za 2019. godinu.

Skupština će se održati uz primjenu epidemioloških mjera, u skladu sa tim obavještavaju članove da je obavezno korištenje zaštitnih maski prilikom boravka u objekatu CDPP-a.

Podijelite vijest