U opštini Gacko održana obuka odbornika

Predstavnici Saveza opština i gradova Republike Srpske juče su održali edukaciju za odbornike Skupštine opštine Gacko na temu “Šta odbornici treba da znaju o lokalnoj samoupravi”.

Obuka je održana u okviru projekta “Sistem obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave”, uz podršku OSCE-a, sa ciljem usavršavanja znanja odbornika iz oblasti funkcionisanja lokalne samouprave, kako bi mogli uspješno izvršavati svoje uloge i odgovornosti, ali i uspostaviti saradnju sa drugim odgovornim akterima.

Prema mišljenju sekretara Skupštine opštine Gacko, Dragana Jegdića, ovaj projekat će doprinijeti kvalitetnijem radu svih odbornika Skupštine opštine Gacko.

“Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa normativnim okvirima i nadležnostima lokalne samouprave, osnovnim elementima upravljanja budžetom, izazovima i prednostima lokalne demokratije, saradnje sa građanima i nevladinim organizacijama”, rekla je Sanja Krunić iz Saveza opština i gradova RS.

Kako kažu predstavnici Saveza, ovaj seminar ima uvodni karakter i računa na kasnije usavršavanje u svim aspektima programa, prvenstveno kroz sistem obuke za jedinice lokalne samouprave i putem neposrednog iskustva.

Podijelite vijest