U Gacku održan sastanak Vatrogasnog saveza RS za regiju Hercegovine

Prije početka požarne sezone, Upravni odbor Vartogasnog saveza Republike Srpske danas je u Gacku održao regionalni sastanak sa predstavnicima Vatrogasnih jedinica za područje Hercegovine, kao jednog od prioritetnih područja po pitanju zaštite od požara u predstojećoj sezoni. Na sastanku su sumirane aktivnosti koje su preduzele vatrogasne jedinice sa područja čitave Hercegovine, sa osvrtom na plan aktivnosti u pripremi i sprovođenju mjera zaštite od šumskih i požara na otvorenom, koje je usvojila Vlada Republike Srpske.

Predsjednik Upravnog odbora Vatrogasnog saveza RS, Mile Spasojević, kaže da je većina jedinica ispoštovala i odradila pripremne radnje koje su propisane planom aktivnosti.

„Jedan dio jedinica završava i plan koji se odnosi na opremljenost i obučenost vatrogasaca da vatrogasno vozilo dovede u ispravno stanje i opremu sa kojom gase požare, da obezbijede propagandni materijal i obavijeste građane o opasnosti izbijanja požara, kao i o postupku u slučaju nastanka požara. Zaključili smo da je pokazalo dobre rezultate da se postave osmatračna mjesta kako bi se što ranije otkrio i dojavio požar na nepristupačnim i napuštenim terenima,  kako bi se brže i efikasnije požar ugasio“, kaže Spasojević.

Kada je u pitanju opština Gacko, komandir jedinice Nebojša Avdalović, istakao je da Projektom o nabavci opreme, kojim je obuhvaćena 21 vatrogasna jedinica i svih sedam sa područja Hercegovine, za Vatrogasnu jedinicu Gacko planiran iznos od 230 hiljada maraka, uz nabavku jedne vatrogasne cisterne sa 6 hiljada litara vode. Plan nabavke opreme će biti operativan nakon dobijanja saglasnost od Vlade RS, kako bi vatrogasne jedinice mogle da postupe po planu i uđu u postupak javnih nabavki.

Današnjem sastanku su prisustvovale sve starješine VJ Hercegovine, pripadnici Šuma RS i predstavnici centra za Gazdovanje kršom iz Trebinja.

Podijelite vijest