SŠC „Pero Slijepčević“ Gacko: Konkurs za upis u programe srednje stručnog obrazovanja odraslih

Srednjoškolski centar „Pero Slijepčević„ Gacko raspisuje konkurs za upis polaznika obrazovanja odraslih u programe za srednje stručno obrazovanje, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju.

Kao polaznik obrazovanja odraslih može se upisati lice starije od 18  godina, koje je završilo osnovnu školu, a da pri tom nema status učenika ili studenta. Obrazovanjem odraslih omogućeno je sticanje prvog zanimanja, dokvalifikacije i prekvalifikacije.

Polaznici se mogu upisati u jedan od sledećih programa obrazovanja odraslih , prekvalifikacije i dokvalifikacije:

  1. Struka: Ekonomija, pravo i trgovina:

         –zanimanje : Ekonomski tehničar, IV stepen stručnosti 15 polaznika;

  1. Struka: Mašinstvo i obrada metala:

        –zanimanje: Mašinski tehničar, IV stepen stručnosti15 polaznika.

Programi obrazovanja odraslih izvodit će se u skladu sa nastavnim planom i programom za srednje stručno tehničko  obrazovanje. Izvođenje programa za sticanje srednje stručne spreme odraslih traje koliko i izvođenje programa za obrazovanje redovnih učenika (četiri školske godine ). Izvođenje programa prekvalifikacije traje najmanje šest (6) mjeseci.

Troškove obrazovanja snose polaznici programa odraslih. Sa svakim upisanim polaznikom potpisaće se pojedinačni ugovori o iznosu  troškova obrazovanja.

Prijave na konkurs mogu se podnijeti do 10. oktobra 2013 godine. Prijave se podnose u Sekretarijatu  JU SŠC „Pero Slijepčević „ Gacko u vremenu od 09 – 14 sati.

Uz prijavu (popunjava se kod organizatora obrazovanja) polaznik prilaže: –

– Dokaz o prethodno stečenom obrazovanju (osnovnoj školi), razredu srednje škole (ako se polaznik upisuje u program prekvalifikacije prilaže svjedočanstva o završenim razredima srednje škole),

Rodni list,

Uvjerenje o državljanstvu.

Podijelite vijest