Списак и бодовна листа потенцијалних корисника Јавног позива пројeкта ЕУ4АГРИ за мјеру подршке инвестицијама у диверзификациjу економских и социјалних активности у руралним подручјима

У оквиру пројекта ЕУ4АГРИ, који финансира Европска унија, објављен је Јавни позив за мјеру подршке инвестицијама у диверзификацију економских и социјалних активности у руралним подручјима који подржава различите области у сектору пољопривреде.

Пријаву на Јавни позив подноси локална самоуправа, а  крајњи корисници су пољопривредни произвођачи.

На основу Јавног позива ЕУ4АГРИ, Општина Гацко je објавила Јавни позив за исказивање интереса пољопривредних газдинстава са подручја Гацка за пријаву на исти.

По окончању Јавног позива за исказивање интереса пољопривредних произвођача из наше општине, Комисија која је именована од стране Начелника обавила је разговор са свим заинтересованим кандидатима који су се пријавили на Јавни позив.

На основу пристиглих пријава и разговора са потенцијалним кандидатима, Комисија је извршила појединачна бодовања.

Списак и бодовна листа потенцијалних корисника Јавног позива пројркта ЕУ4АГРИ за мјеру подршке инвестицијама у диверзификациjу економских и социјалних активности у руралним подручјима можете погледати ОВДЈЕ.