Spisak i bodovna lista potencijalnih korisnika Javnog poziva projekta EU4AGRI za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima

U okviru projekta EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, objavljen je Javni poziv za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima koji podržava različite oblasti u sektoru poljoprivrede.

Prijavu na Javni poziv podnosi lokalna samouprava, a  krajnji korisnici su poljoprivredni proizvođači.

Na osnovu Javnog poziva EU4AGRI, Opština Gacko je objavila Javni poziv za iskazivanje interesa poljoprivrednih gazdinstava sa područja Gacka za prijavu na isti.

Po okončanju Javnog poziva za iskazivanje interesa poljoprivrednih proizvođača iz naše opštine, Komisija koja je imenovana od strane Načelnika obavila je razgovor sa svim zainteresovanim kandidatima koji su se prijavili na Javni poziv.

Na osnovu pristiglih prijava i razgovora sa potencijalnim kandidatima, Komisija je izvršila pojedinačna bodovanja.

Spisak i bodovna lista potencijalnih korisnika Javnog poziva projrkta EU4AGRI za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima možete pogledati OVDJE.

Podijelite vijest