Skupština opštine Gacko: Usvojen izvještaj o radu Anketnog odbora

Na Trećem redovnom zasjedanju Skupštine opštine Gacko prezentovan je izvještaj o radu Anketnog odbora.

Anketni odbor održao je pet radnih sastanaka, sa zadatkom da utvrdi stepen realizacije započetih investicija i nabavki u opštini Gacko. U pitanju su rekonstrukcija zgrade stare opštine, izgradnja sportske dvorane, dogradnja vodovodnog sistema, kao i izgradnja doma za zbrinjavanje starih lica.

Zgrada stare opštine – Do sada je utrošeno oko 380.000,00 KM, a neki od započetih ugovora su raskinuti u fazi realizacije. Za stavljanje objekta u funkciju, potrebni su obimni građevinski radovi i značajna finansijska sredstva, kao i revizija projekta na osnovu kojih su dosadašnji radovi izvođeni, a nisu nikada okončani.

Izgradnja sportske dvorane – Do sada je utrošeno cca 1.100.000,00 KM, a za realizaciju ugovorenih i započetih radova potrebno je još izdvojiti oko 2.500.000,00 KM. Nakon realizacije ugovora biće realizovan samo dio projekta dvorane jer ugovorom nije obuhvaćeno unutrašnje uređenje i opremanje dvorane kao ni uređenje okoline, te okolne infrastrukture, što u gruboj procjeni može da iznosi još dodatnih par miliona maraka. Bez navedenog, sportska dvorana ne može biti stavljena u funkciju.

Dogradnja vodovodnog sistema opštine Gacko (Pridvorica – Gacko)- Do sada je utrošeno oko 2.200.000,00 KM. Potrebna su dodatna finansijska sredstva za realizaciju započetih radova i iznose oko 3.300.000,00 KM. Rok za realizaciju predmetnih radova je istekao još prošle godine, i to nakon par aneksa kojima je rok produžen. Projektovani kapacitet od 30 l/s je upitan, a upitan je stvarni kapacitet započetog projekta i nije izvjesno da će ovaj projekat uopšte riješiti nedostatak vode.

Izgradnja doma za zbrinjavanje starih lica – Do sada je utrošeno 210.000,00 KM , a prema notarskom ugovoru za kupovinu nekretnine potrebno je još 470.000,00 KM. Za stavljanje  objekta u funkciju u skladu sa Zakonom potrebno je dodatno opremanje i uređenje objekta (cca više stotina hiljada KM). Studija opravdanosti nije urađena od strane stručnih lica pa je opravdanost kupovine ovog objekta upitna sa aspekta ekonomske održivosti. Takođe, objekat ne ispunjava opšte i posebne uslove bez dodatnih ulaganja.

Izvještaj Anketnog odbora Gacko usvojen je sa 10 glasova „za“ i 6 „uzdržanih“.

Podijelite vijest