Saopštenje iz kabineta Načelnika opštine o radnom vremenu za predstojeće praznike

Povodom predstojećih praznika 01, 06. i 07.01.2021. godine su neradni  dani u skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske za organe jedinica lokalne samouprave, republičke organe i organizacije, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

U skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije od 21.12.2020. godine, radno vrijeme  ugostiteljskih objekatado 15.01.2021.godine ograničava se u periodu od 06:00 do 22:00.

Prema Odluci o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Gacko neradni dani su 01.01, 07.01. i 09.01.2021. godine, a radno vrijeme za 02.01. i 06.01.2021. godine ograničeno je do 15 časova.

Podijelite vijest