Rješenje o imenovanju kontrolora Opštinske izborne komisije Gacko

Opštinska izborna komisija Gacko, nakon provedene procedure predviđene javnim oglasom, na sjednici održanoj dana 12.08.2022. godine donijela je Rješenje o imenovanju 2 (dva) kontrolora izbornih rezultata.

Član 1.

Za Kontrolore izbornih rezultata Opštinske izborne komisije Gacko imenuju se:

  • Dragana Papović;
  • Miljana Govedarica;

Član 2.

Kontrolori iz člana 1. ovog rješenja imenuju se na mandatni period od 5 (pet) godina.

Član 3.

Naknada za rad imenovanih kontrolora utvrdiće se posebnim rješenjem.

Član 4.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na oglasnoj tabli opštine Gacko te na Zvaničnoj internet – stranici Opštine.

Obrazloženje:

Opštinska izborna komisija je raspisala dana 28.06.2022. godine Javni oglas za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata broj: 01-06/2022. Javni oglas je objavljen na oglasnoj tabli Opštine Gacko i na Zvaničnoj internet – stranici Opštine dana 29.06.2022. godine. U skladu sa Javnim oglasom rok za podnošenje prijava je bio 15 (petnaest) dana, računajući od dana objave Javnog oglasa na oglasnoj tabli Opštine Gacko te na zvaničnoj internet-stranici Opštine, dakle do 14.07.2022. godine. Do roka određenog Javnim oglasom blagovremeno je prispjelo 5 prijava od strane kandidata: Želimirke Cuce, Miljane Govedarice, Bosiljke Bratić, Dragane Papović i Enisa Tanovića. Na javni oglas je prispjela i jedna neblagovremena prijava od strane kandidata Danke Milidrag. Predmetna prijava je predata pošti Gacko dana 15.07.2022. godine. Opštinska izborna komisija je na sastanku, održanom dana 03.08.2022. godine, pristupila provjeri dokaza o ispunjenosti opštih i posebnih uslova od strane kandidata u skladu sa Javnim oglasom, a što je konstatovano Zapisnikom broj: 01-12/22 od 03.08. 2022. godine. Nakon provjere ispunjenosti uslova iz Javnog oglasa, Komisija je jednoglasno konstatovala da su sledeći kandidati dostavili prijave i validne dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova iz Javnog oglasa:

1. Želimirka Cuca

2. Miljana Govedarica

3. Bosiljka Bratić

4. Dragana Papović

Komisija je u skladu sa Javnim oglasom sa kandidatima koji su ispunili sve uslove iz istog obavila intervju dana 05.8.2022. u petak u 18:00 časova u prostorijama OIK-e. Na intervju se nije odazvala kandidat Želimirka Cuca, koja je uredno informisana o vremenu i mjestu održavanja istog. Nakon obavljenog intervjua Komisija je izvršila imenovanje kandidata koji su najbolje ocijenjeni.

Podijelite vijest