Republički štab za vanredne situacije: Sve mjere ostaju na snazi do 14. septembra

Republički štab za vanredne situacije donio je na 53. sjednici, Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID – 19) u Republici Srpskoj.

 U cilju prevencije širenja virusa  korona SARS – Co V-2  i COVID – 19 bolesti na teritoriji Republike Srpske i zaštite i spasavanja stanovništva do 14. septembra zabranjuju se sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica.
    
Do 14. septembra 2020. godine ograničava se radno vrijeme ugostiteljskim objektima za ishranu i piće od 06:00 do 24:00 časa.

Pružanje ugostiteljskih usluga ishrane i pića na način regulisan tačkom 2. ovog zaključka odnosi se i na ugostiteljske objekte za smještaj.

Do 14.09.2020. godine dozvoljavaju se takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista isključivo bez prisustva publike, uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje je propisao JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

Subjekti kojima je dozvoljeno obavljanje djelatnosti dužni su istu organizovati uz obavezno preduzimanje mjera propisanih u Uputstvu JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske”  za sprečavanje pojave i širenja COVID – 19 bolesti na radnom mjestu.

Subjekti iz tačke 5. ovog zaključka mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostora u skladu sa uputstvom JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske”.

Republički organi uprave i organi jedinica lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlaštenja dužni su organizovati svoj rad kako slijedi:

1) na ulazu u sve službene prostorije organa iz ove tačke koje pružaju usluge građanima ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa, onemogućiti zadržavanje u prostorijama organa i pravljenja dužih redova u zatvorenom prostoru,

2) održavati rastojanje između građana u zatvorenim prostorima od najmanje dva metra, uz preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene i

3) omogućiti rad šalter sale i matične službe u jedinicama lokalne samouprave, uz kontrolu broja  korisnika usluga šalter sala i matičnih službi zavisno od prostora, održavanje fizičke distance od dva metra i uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštiti zaposlenom i korisniku.
Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zaključka sprovodi Republička uprava za inspekcijske poslove putem nadležnih inspektora i inspektora u sastavu jedinica lokalne samouprave i Komunalna policija.

Jedinice lokalne samouprave su dužne da svoje akte usaglase sa ovim zaključkom, te da u skladu sa epidemiološkom situacijom na svojoj teritoriji, donesu  restriktivnije mjere u odnosu na mjere utvrđene ovim zaključkom.

Podijelite vijest