Raspisan Konkurs za dodjelu stipendija za školsku 2018/2019. godinu

Načelnik opštine Gacko raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija za školsku 2018/2019. godinu. Redovni studenti II, III, IV, V i VI godine studija koji imaju stalno mjesto prebivališta u opštini Gacko, imaju pravo da podnesu zahtjev Opštini Gacko za dodjelu stipendija ukoliko to pravo nisu ostvarili na drugi način.

Uz zahtjev studenti su dužni priložiti:

  • Uvjerenje o redovnom školovanju
  • Uvjerenje o stalnom mjestu prebivališta
  • Izjavu da nije korisnik stipendija (kredita) odobrenog od strane drugog pravnog lica
  • Kućnu listu

Dokaze koji se odnose na sledeće kategorije:

  • Dokaz o statusu djece poginulih boraca, djece umrlih boraca ili djece ratnih vojnih invalida I – IV kategorije invalidnosti i djece bez jednog roditelja ili oba roditelja.
  • Dokaze o prihodima porodičnog domaćinstva: Uvjerenje o katastarskom prihodu nosioca domaćinstva i Uvjerenje o prosjeku plata, potvrdi sa Biroa za zapošljavanje ili poslednji ček od penzije (u zavisnosti od statusa navedenih članova porodičnog domaćinstva)
  • Uvjerenje o prosjeku ocjena u toku dosadašnjeg školovanja

Pravo na stipendiju po ovom konkursu imaju studenti kojima od upisa fakulteta nije prošlo više od pet godina studiranja, do godine za koju se konkuriše za dodjelu stipendije (četvorogodišnji ciklus studija, odnosno šest godina za master studije, odnosno sedam godina za studente fakulteta čije studiranje traje šest godina).

Naknadno predati i nepotpuni Zahtjevi neće biti razmatrani.

Zahtjev sa dokumentacijom dostaviti na protokol (kancelarija broj 1) Opštine Gacko.

Za sve dodatne informacije po ovom pitanju možete se obratiti u kancelariju broj 25. Opštine Gacko.

Konkurs ostaje otvoren do 25. oktobra.

Podijelite vijest