Projekt “Rad policije u zajednici“

U sklopu projekta “Rad policije u zajednici“, a na inicijativu Policijske stanice Gacko, u sali SO Gacko održan je sastanak Foruma za bezbjednost građana na temu “Preventivno djelovanje na sprečavanju i suzbijanju maloljetničke delikvencije“.
Analizirana su četiri događaja, identifikovana od Policijske stanice Gacko.
Članovi foruma donijeli su zaključke sa konkretnim mjerama i zadacima, kao i rokovima izvršenja zadataka.
U OŠ “Sveti Sava“ i SŠC “Pero Slijepčević“ će se u narednih mjesec dana preduzeti mjere na identifikovanju razreda u kojima bi bilo potrebno održavati roditeljske sastanke uz prisustvo Policijske stanice i Centra za socijalni rad.
Na tim sastancima roditelji će biti upoznati sa bezbjednosnim događajima u i oko škole, te njihovom ulogom u prevenciji neprimjerenog ponašanja djece.
U dogovoru sa direktorima škola planirane su posjete izabranim razredima i mjere će se preduzimati po potrebi. To će biti stalni zadatak u školskoj godini.
Pripadnici policije će snimiti  stanje parking prostora ispred škola i sačiniti informaciju sa prijedlogom mjera za uklanjanje uočenih negativnosti i dobijene informacije dostaviti  nadležnim opštinskim organima.
Sjednici su prisustvovali: predstavnici Policijske stanice, Opštine Gacko, Centra za socijalni rad, Centra razvojnih inicijativa, Direktori OŠ i SŠC i predstavnici Medija.

Podijelite vijest