Promjena namjene dva poslovna prostora u stambene jedinice za boračke kategorije

U skladu sa potrebama rješavanja stambenog pitanja porodica poginulih boraca i RVI, opština Gacko je na inicijativu Boračke organizacije donijela odluku da u prizemlju zgrade P+2 (zgrada kod stare bolnice), dva poslovna prostora pretvori u stambene jedinice, kako bi ugrožene kategorije dobile stanove u toku ove godine. Za ovu promjenu namjene obezbijeđen je projekat koji je uradilo preduzeće „Art arh studio“ iz Trebinja, koji je radio i glavni projekat za pomenutu zgradu.

„Opština Gacko ima namjeru da promjenu namjene poslovnih prostora izvrši u toku ove godine, zbog dodjele dva jednosobna stana koja će biti u potpunoj funkciji i vrlo kvalitetno urađena po svim propisima za potrebe ovih kategorija“, kaže načelnik Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu, Aleksa Zelenović.

Zelenović ističe da je i za ovu zgradu kompletno odobrenje za građenje i odobrenje za upotrebu obezbijedila Opština Gacko.

„Zemljište na kojem se zgrada nalazi je u svojini opštine, te će zgrada u potpunosti pripadati lokalnoj zajednici“, kaže Zelenović.

Način i kriterijume za dodjelu stanova utvrdiće Opština Gacko u saradnji sa Boračkom organizacijom.

Projekat promjena namjene zgrada P+2

Podijelite vijest