Prezentacija Lokalne volonterske politike

U saradnji sa Ministarstvom porodice, omladine i sporta u vladi RS, omladinski komunikativni centar iz Banja Luke (OKC) i Omladinski savjet RS (OSRS) realizuje projekat pod nazivom „Volonterskom legislativom do razvoja lokalnih zajednica“. Ovaj projekat je finansijski podržan od starane EU u okviru programa Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava i Ministarstva porodice, omladine i sporta u vladi RS.
Prezentacija Lokalnog volonterskog servisa održana je u  petak, 21. juna u sali SO-e Gacko.

Koordinator projekta, Ante Jurić Marijanović ispred OKC-a Banjaluka, predstavio je ulogu LVS-a  kao i njegov konkretan način funkcionisanja.

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici lokalne zajednice, Centra za socijalni rad, NVO, osnovne i srednje škole, Dječijeg vrtića, Crvenog krsta, Turističke organizacije i udruženja roditelja i prijatelja djece sa posebnim potrebama „Rastimo zajedno“.

U planu je da se održi 5 radionica, na kojima će se detaljnije promovisati volontiranje, a usaglašeni su koraci po pitanju izrade dokumenta lokalne volonterske politike opštine Gacko i puštanja u skupštinsku proceduru.

Podijelite vijest