Predstavnici lokalne vlasti razgovarali o aktuelnom problemu zagađenja

Na inicijativu Opštinske uprave, danas je u kabinetu predsjednika SO-e Gacko održan sastanak u vezi sa aktuelnim problemom zagađenja nastalog prekomjernom koncentracijom pepela iz dimnjaka RiTE Gacko. Iako im je poziv dostavljen na vrijeme, predstavnici RiTE Gacko nisu se odazvali sastanku.

„Svjesni  smo situacije i odgovornosti za zdravlje ljudi u opštini Gacko. Pozvali smo predstavnike RiTE Gacko da pokušamo naći rješenje problema. Ovo je dobronamjeran poziv, a ne pritisak lokalne vlasti kako bi pokušali da zajednički riješimo problem u interesu građana Gacka“, istakao je zamjenik načelnika Opštine Gacko, Radoica Antunović.

Na sastanku su doneseni sledeći zaključci:

  1. Angažovati referentnu kuću koja će izvršiti studiju štetnosti pepela na životnu sredinu i zdravlje ljudi, da više ne bi manipulisani činjenicom da li je pepeo štetan i u kojoj mjeri.
  2. Da rukovodstvo RiTE Gacko izađe u javnost sa tačnim informacijama zbog čega se ovo dešava i kako će se problem riješiti . Ovde se misli na način na koji će se riješiti problem i na rokove.
  3. Zadužuje se Opštinski inspektor za zaštitu životne sredine da preuzme sve zakonske mjere da spriječi ovakve incidentne situacije. Tražimo od rukovodstva RiTE da inspektor za zaštitu životne sredine učini dostupnim sve podatke vezane za nekontrolisano ispuštanje pepela.
  4. Pozivamo rukovodstvo RiTE da ne ignoriše problem i da zajednički pokušamo riješiti problem u interesu svih građana. Pozivamo ih ovaj put i javno na sastanak u petak u 12:00 sati.

Sastanku su prisustvovali zamjenik načelnika opštine Gacko, načelnici opštinskih odjeljenja, predsjednik SO-e Gacko, ekološki inspektor, kao i predsjednik skupštinske komisije za zaštitu životne sredine.

Naredni sastanak zakazan je za petak, 03. februara, sa početkom u 12:00 časova.

 

Podijelite vijest