Правилник о условима и начинима кориштења подстицајних средстава за запошљавање и развој привреде општине Гацко

Начелник општине Гацко, др Огњен Милинковић, донио је Правилник о условима и начинима кориштења подстицајних средстава за запошљавање и развој привреде општине Гацко.

Правилником се утврђује намјена, услови и начин остваривања права на подстицаје, врста и висина подстицаја, потребна документација, поступак одобравања, начин провођења надзора намјенског кориштења и извјештавање.

Подстицаји имају сврху да уз суфинансирање дијела трошкова за покретање сопствене пословне активности, запошљавање нових радника и субвенционисање трошкова набавке основних средстава која повећавају продуктивност и доприносе стварању нове вриједности подстакну развој малих и средњих предузећа у области производног, занатског и услужног сектора, допринесу побољшању животног стандарда, одрживог развоја и унапређењу привреде на подручју општине Гацко.

Подстицајна средства ће се додјељивати за производне, прерађивачке, занатске и остале услужне дјелатности, при чему предност имају производни и дефицитарни облици пословне активности, а додјељиваће се за сљедеће намјене:

  • самозапошљавање,
  • запошљавање нових радника
  • суфинансирање трошкова набавке основних средстава у функцији запошљавања, повећења продуктивности и стварања нове вриједности.

Укупна средства за поједине видове субвенција, утврђиваће се на годишњем нивоу, у складу са планираним средствима у буџету општине Гацко.

Висина појединачне субвенције одређена је у сваком од подстицаја.

Након објаве јавног позива, захтјеви за додјелу подстицаја подносиће се на прописаним обрасцима који су обавезни, а који ће бити доступни у просторијама општине Гацко и на Званичној презентацији општине Гацко.