Pravilnik o dodjeli subvencija u poljoprivredi za 2021. godinu

Načelnik opštine Gacko, dr Ognjen Milinković, donio je Pravilnik o dodjeli subvencija u poljoprivredi za 2021. godinu.

Ovim Pravilnikom propisuju se uslovi koje moraju da ispunjavaju fizička i pravna lica za ostvarivanje prava na novčane podsticaje, postupci za njihovo ostvarivanje, vrsta, visina i način isplate novčanih podsticaja.   

Iz Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti, navode da se jedina novina u ovom Pravilniku odnosi na subvencije u uzgoju krava. Ranije, u članu 3. stav 1. Pravilnika, pravo na subvencije u uzgoju krava mogli su ostvariti poljoprivredni proizvođači koji posjeduju najmanje pet muznih grla. Visina podsticaja iznosi 50 KM/grlu. U novom Pravilniku u članu 3. dodat je novi stav 2, kojim je rečeno da pravo na subvencije mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači koji posjeduju grla (bez obzira na broj grla) koja imaju preko 90% gena gatačkog govečeta, a što je utvrđeno genotipizacijom. Visina podsticaja za ova grla je 100 KM/grlu.

Pravo na podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji mogu ostvariti sva pravna i fizička lica koja imaju poljoprivredno gazdinstvo na području opštine Gacko i koja ispunjavaju uslove propisane ovim Pravilnikom.

Za ostvarivanje prava na novčane podsticaje korisnici podnose Opštoj zemljoradničkoj zadruzi zahtjev i dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom.

Zahtjev za ostvarivanje novčanih podsticaja u poljoprivredi podnosi se na obrascu koji možete preuzeti OVDJE.

Zahtjev treba da sadrži sledeće podatke:

a) Za fizička lica:

  • Ime i prezime korisnika – nosioca poljoprivrednog gazdinstva/ pčelinjaka, adresu stanovanja, broj telefona, jedinstveni matični broj građanina (JMBG), registracioni broj poljoprivrednog gazdinstva (RBPG), ukoliko je poljoprivredno gazdinstvo registrovano u APIFU, broj žiro računa ili broj tekućeg računa,naziv banke kod koje je otvoren račun i datum podnošenja.
  • Vrstu podsticaja za koji se zahtjev podnosi,
  • Popis dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev,
  • Potpis podnosioca zahtjeva.

b) Za pravna lica:

  • Poslovno ime i sjedište, broj telefona, JIB, RBPG, broj žiro računa i naziv banke,
  • Vrstu podsticaja za koji se zahtjev podnosi,
  • Popis dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev i
  • Pečat i potpis ovlašćenog lica.

Sve detaljne informacije o vrsti i visini podsticaja možete pogledati u tekstu Pravilnika koji se nalazi OVDJE.

Nepotpuni i neblagovremeno podneseni zahtjevi se neće razmatrati, o čemu će podnosioci zahtjeva biti obaviješteni u pismenoj formi.

Jedno poljoprivredno domaćinstvo može ostvariti pravo na tekući podsticaj samo po jednom osnovu.

Poljoprivrednim proizvođačima koji se bave isključivo poljoprivrednom proizvodnjom, odnosno kojima je poljoprivreda osnovno zanimanje, subvencije će biti uvećane za 50 %.

Maksimalan iznos podsticaja je 2.000,00 KM.

Ukoliko predviđena sredstva u Budžetu ne budu dovoljna, izvršiće se proporcionalno smanjenje subvencija do potrebnog nivoa za uklapanje u planirani budžet.

Podijelite vijest