Poziv za učešće u konsultacijama za mlade u okviru platforme “Dijalog za mlade”- Gacko

Pozivaju se mladi, (srednjoškolci/ke, studenti/ce, aktivisti/kinje, volonteri/ke u zajednici), predstavnici/e omladinskih organizacija i organizacija koje se bave pitanjima mladih sa područja opštine Gacko, spremni za jačanje vlastitih kapaciteta i unapređenje kvaliteta života lokalne zajednice da učestvuju u konsultacijama koje se organizuju u okviru platforme “Dijalog za mlade”, u četvrtak, 28. septembra 2023. godine sa početkom u 12:40 sati u sali Kulturno – sportskog centra Gacko.

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave putem linka: https://rb.gy/gs23y

Dijalog za mlade je platforma / prostor u okviru kojeg mladi ljudi imaju mogućnost da identifikuju potrebe, probleme i neiskorištene potencijale, te istovremeno ponude inicijative ili rješenja za unapređenje kvaliteta vlastitog života i života lokalne zajednice. Ovakav način angažmana mladih direktno utiče na povećanje njihovog učešća u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, osnažuje ih i osigurava da se u punom kapacitetu iskoristi njihov potencijal.

U okviru Dijaloga organizovaće se konsutacije sa mladima za identifikaciju pitanja ali i odgovora od vitalnog značaja za njih u lokalnim zajednicama, te će ih ohrabriti da učestvuju u društvenom životu zajednice i bliže sarađuju sa lokalnim vlastima.

Nakon obavljenih konsultativnih sastanaka sa mladima u okviru platforme “Dijalog za mlade”, biće objavljen javni poziv za podršku omladinskim projektima na području Opštine Gacko putem kojeg će organizacije civilnog društva imati priliku predložiti za finansiranje i sprovođenje one inicijative koje su prioritizirane u okviru konsultacija te one za koje procijene da će moći ohrabriti i angažovati mlade za učešće u životu lokalne zajednice.

Dijalog za mlade je konsultativni mehanizam za aktivno uključivanje mladih u život zajednice.

Organizuje se u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, kojeg finansira Europska unija, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP) u partnerstvu sa Opštinom Gacko.

Organizaciju Dijaloga za mlade planiranog za 28. septembar, podržava Institut za razvoj mladih KULT u okviru projekta „Jačanje kapaciteta mladih iz 13 partnerskih zajednica“, koji je takođe podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2, koji finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini i provodi UNDP Bosna i Heregovina.

 

Podijelite vijest