Poziv za prijavu prijedloga za dodjelu opštinskih nagrada i priznanja

GRBb_--OPSTINA

Povodom slave  opštine Gacko, Trojičindana, Komisija za nagrade i priznanja, pozivajući se na Odluku o ustanovljavanju i dodjeli opštinskih nagrada i priznanja, poziva ovlaštene predlagače da u skladu sa Odlukom dostave svoje prijedloge  Komisiji za nagrade i priznanja u roku koji je predviđen Odlukom, a koja glasi:

Nagrade i priznanja opštine Gacko su priznanja i nagrade za djela, životna djela za doprinos i rad koji zaslužuju opšte isticanje i uvažavanje.

Nagrade i priznanja

Skupština opštine ustanovljava sledeća priznanja:

1. Povelja Opštine Gacko

2. Plaketa Svete Trojice

Povelja opštine Gacko dodjeljuje se kao najviše priznanje za poseban doprinos u razvoju opštine Gacko,  odnosno za rad i djelo koje zaslužuje opšte isticanje i priznanje.

Plaketa Svete Trojice opštine Gacko dodjeljuje se za doprinos u razvoju opštine,  odnosno za doprinos i djela koja zaslužuju opštinska priznanja i isticanja.

Kriteriji za dodjelu priznanja 

Ovom Odlukom utvrđuje se osnovni kriterij za dodjelu priznanja ustanovljenih u tački III Odluke i to;

– Za doprinos i razvoj Opštine, radom i zaslugama u izgradnji,  u stvaranju i njegovanju odnosa i tradicija sa drugim lokalnim zajednicama.

– Za postignute izuzetne rezultate u privređivanju,  usvajanju novih tehnologija,  tehničkih unapređenja, novatorstva i racionalizacije.

– Za ostvarenja i ostvarene vrhunske rezultate u oblasti obrazovanja,  zdravstva,  nauke,  kulture, umjetnosti, sporta i fizičke kulture.

– Za postignute prinose u poljoprivredi,  stočarstvu, voćarstvu i proizvodnji zdrave hrane.

– Za razvoj Opštine i mjesnih zajednica  (izgradnja i održavanje lokalne infrastrukture i drugih komunalnih objekata u mjesnim zajednicama).

– Za ispoljenu hrabrost u vanrednim situacijama na spašavanju ljudskih života i sprečavanju materijalnih i drugih šteta.

– Za druge značajne rezultate i zalaganja od opšteg interesa za Opštinu i širu društvenu zajednicu.

Dodjela nagrada i priznanja

Nagrade i priznanja u skladu sa ovom Odlukom mogu se dodjeljivati pojedincima,  preduzećima,  ustanovama,  mjesnim zajednicama,  udruženjima građana i drugim subjektima.

Pravo predlaganja kandidata za priznanja imaju pravna i    fizička lica sa sjedištem u Gacku, odnosno prebivalištem na teritoriji Gacka.

Predlagači iz stava 1  ove tačke dužni su svoje prijedloge za opštinske nagrade i priznanja dostaviti Komisiji za nagrade i priznanja Skupštine opštine najkasnije do 1. maja za godinu u kojoj  se priznanje dodjeljuje. Prijedlog mora    da sadrži:  podatke o kandidatu,  ovjeren zapisnik sa sastanka ukoliko je prijedlog uputilo pravno lice,  obrazloženje prijedloga sa aspekta opravdanosti,  odnosno razlozima dodjele u skladu sa propisanim kriterijima.

Prijedlog za dodjelu utvrđuje Komisija za nagrade i priznanja Skupštine Opštine Gacko i dostavlja ga u pisanoj formi Skupštini Opštine na razmatranje.

Odluka o dodjeli nagrada i priznanja Opštine Gacko donosi se na   sjednici Skupštine opštine Gacko, a uručuje se  svečano   povodom slave opštine.

Podijelite vijest