Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na trećem mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta ReLOaD2 u opštini Gacko

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, u saradnji sa Opštinom Gacko objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD) za učešće na trećem mentorskom sastanku. Sastanak je prilika za OCD da sa mentorom javno prodiskutuju eventualna poboljšanja projektnih prijedloga (bez uplitanja u konkretne projektne ideje).

Treći sastanak sa mentorom će biti organizovan onlajn, u utorak, 2.4.2024. godine sa početkom u 11,00 sati putem Zum aplikacije.

Link za sastanak je: https://undp.zoom.us/j/82467465361?pwd=OW5keUZRY1Q5QWp2cFFiS0IyN3Zpdz09

Meeting ID: 824 6746 5361
Passcode: 411562

Takođe, tokom trajanja ReLOaD Javnog poziva biće organizovan još jedan mentorski sastanak, kako bi predstavnicima OCD-a bila pružena podrška prilikom pripreme projektnih ideja, i to:

  • Četvrti sastanak sa mentorom u četvrtak, 4.4.2024. godine sa početkom u 11,00 sati u Skupštinskoj sali Opštine Gacko (Solunskih dobrovoljaca br. 2).

Od predstavnika OCD se očekuje da na mentorske sastanke dolaze sa pripremljenim nacrtima obaveznih dokumenata po javnom pozivu.

Potvrdu o prisustvu na mentorskim sastancima potrebno je poslati na: marija.milosevic@undp.org

U svrhu transparentnosti, zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će biti objavljeni na stranici Opštine Gacko. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Podijelite vijest