Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na prvom mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta ReLOaD2 u Opštini Gacko

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2 u saradnji sa Opštinom Gacko objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD) za učešće na prvom mentorskom sastanku. Sastanak je prilika za OCD da sa mentorom javno prodiskutuju eventualna poboljšanja projektnih prijedloga (bez uplitanja u konkretne projektne ideje).

Prvi sastanak sa mentorom biće organizovan u ponedjeljak, 4. aprila 2022. godine sa početkom u 11:00 sati u prostorijama opštinske uprave, Solunskih dobrovoljaca br. 2, Opština Gacko.

Takođe, u toku mjeseca marta i aprila biće organizovana dodatna 2 mentorska sastanka, kako bi predstavnicima OCD-a bila pružena podrška prilikom pripreme projektnih ideja i to:

  1. Drugi sastanak sa mentorom u četvrtak, 7. aprila 2022. godine sa početkom u 11:00 sati u prostorijama opštinske uprave, Solunskih dobrovoljaca br. 2, Opština Gacko.
  2. Treći sastanak sa mentorom u ponedjeljak, 11. aprila 2022. godine sa početkom u 11:00 sati u prostorijama opštinske uprave, Solunskih dobrovoljaca br. 2, Opština Gacko.

Potvrdu o prisustvu na mentorskim sastancima potrebno je poslati na sportiomladina.gacko@gmail.com.

U svrhu transparentnosti, zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će takođe biti objavljeni na stranici Opštine Gacko. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.

Podijelite vijest