Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na mentorskom sastanku povodom rezultata Javnog poziva u sklopu projekta ReLOaD2 u Opštini Gacko

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2 u saradnji sa Opštinom Gacko objavljuje poziv za učešće na mentorskom sastanku za organizacije civilnog društva (OCD) koje su aplicirale po završenom Javnom pozivu.

Sastanak je prilika za OCD da dobiju povratne mentorske informacije u vezi kandidovanih projekata po završenom Javnom pozivu i eventualne preporuke o poboljšanjima projektnih prijedloga za naredne javne pozive. Od učesnika/ca sastanka se očekuje da na ovaj mentorski sastanak dođu sa setom obaveznih dokumenata koje su predali po Javnom pozivu.

Povratni mentorski sastanak će biti organizovan u ponedjeljak, 3.7.2023. godine sa početkom u 11.00 sati u Skupštinskoj sali Opštine Gacko (Solunskih dobrovoljaca br. 2).

Potvrdu o prisustvu na mentorskom sastanku potrebno je poslati na borko.unkovic@gacko-rs.info

Podijelite vijest