Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na drugom mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta ReLOaD2 u Opštini Gacko

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2 u saradnji sa Opštinom Gacko objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD) za učešće na drugom mentorskom sastanku. Sastanak je prilika za OCD da sa mentorom javno prodiskutuju eventualna poboljšanja projektnih prijedloga (bez uplitanja u konkretne projektne ideje).

Drugi sastanak sa mentorom će biti organizovan u četvrtak, 7. aprila 2022. godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Opštinske uprave, Solunskih dobrovoljaca br. 2, Opština Gacko.

Takođe, tokom mjeseca aprila će biti organizovan treći mentorski sastanak kako bi predstavnicima OCD-a bila pružena podrška prilikom pripreme projektnih ideja, i to:

  1. Treći sastanak sa mentorom u ponedeljak, 11. aprila 2022. godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Opštinske uprave, Solunskih dobrovoljaca br. 2, Opština Gacko.

Potvrdu o prisustvu na mentorskim sastancima potrebno je poslati na sportiomladina.gacko@gmail.com.

U svrhu transparentnosti, zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će također biti objavljeni na stranici Opštine Gacko. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Podijelite vijest