Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na drugom mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta ReLOaD2 u Opštini Gacko

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2 u saradnji sa Opštinom Gacko objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD) za učešće na drugom mentorskom sastanku. Sastanak je prilika za OCD da sa mentorom javno prodiskutuju eventualna poboljšanja projektnih prijedloga (bez uplitanja u konkretne projektne ideje).

Drugi sastanak sa mentorom biće organizovan u petak, 19.5.2023. godine sa početkom u 12 sati u Skupštinskoj sali Opštine Gacko (Solunskih dobrovoljaca br. 2).

Takođe, u toku mjeseca maja biće organizovan još jedan mentorski sastanak, kako bi predstavnicima OCD-a bila pružena podrška prilikom pripreme projektnih ideja i to:
• Treći sastanak sa mentorom u petak, 26.5.2023. godine sa početkom u 12 sati u Skupštinskoj sali Opštine Gacko (Solunskih dobrovoljaca br. 2).

Potvrdu o prisustvu na mentorskim sastancima potrebno je poslati na borko.unkovic@gacko-rs.info.

U svrhu transparentnosti, zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će takođe biti objavljeni na stranici Opštine Gacko. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Podijelite vijest