Poziv organizacijama civilnog društva na zajednički sastanak

Pozivaju se organizacije civilnog društva (OCD) sa područja opštine Gacko da učestvuju na zajedničkom sastanku sa predstavnicima Opštine i UNDP, na kojem će se razmatrati pitanja vezana za objavu zajedničkog javnog poziva.

Javni poziv se implementira u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) kojeg finansira Evropska unija (EU) a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Sastanak će se održati u četvrtak 22. septembra, u sali Skupštine Opštine Gacko sa početkom u 12.00 sati, sa sledećim tačkama dnevnog reda:

1.Pitanja za otvoreni dijalog:

  • Koji su izazovi OCD u zajedničkim javnim pozivima JLS i ReLOaD2 projekta?
  • Šta je potrebno uraditi da apliciranje bude uspješnije?
  • Da li su i dalje potrebni PCM treninzi/obuke? Da li je potrebno mentorstvo?

2. Informacije o sprovedenim zajedničkim javnim pozivima i kratke preporuke po sljedećim kriterijima:

  • Administrativni kriteriji,
  • Operativni i finansijski kapaciteti,
  • Relevantnost projekta,
  • Nedostaci samog projektnog prijedloga.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Podijelite vijest