Poziv na „Dane Hercegovine“

Dani Hercegovine je naziv konferencije koja će se po prvi put organizovati od 15. do 18. avgusta 2013. godine. Domaćini i nosioci inicijative za pokretanje i organizovanje Konferencije su opštine iz Istočne Hercegovine i Podrinja (Bileća, Berkovići, Čajniče, Foča, Gacko, Istočni Mostar,Kalinovnik, Ljubinje, Nevesinje, Novo Goražde, Rogatica, Rudo, Trebinje i Višegrad).

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane da uzmu svoje učešće na predstojećoj Konferenciji koja predstavlja prvo i najveće okupljanja Hercegovaca na jednom mjestu, kako onih koji u njoj žive, tako i Hercegovaca u dijaspori.

Cilj Konferencije jeste godišnje okupljanje svih onih koji vole Hercegovinu i onih koji u njoj vide mogućnost za poslovne aktivnosti i sigurno investiranje kroz razne vrste partnerstva i individualnog ulaganja.

Konferencija Dani Hercegovine, je dvojnog karaktera – razvojnog i zabavnog, pristup koji će kreirati kulturu otvorenog dijaloga među učesnicima, a u cilju posticanja komunikacije i stvaranja preduslova za realno sagledavanje svih razvojnih mogućnosti.

Ultimativni cilj Konferencije je razvoj i oživljavanje ovog dijela Republike Srpske koji obiluje neiskorištenim potencijalima očitovanim u jedinstvenim prirodnim resursima, povoljnim klimatskim karakteristikama i ekološki čistom prostoru, te bogatoj kulturnoj baštini i vijekovima-dugoj tradiciji. Istočna Hercegovina uz regiju Podrinja (dio Stare Hecegovine) je uprkos ovim potencijalima došla na samo dno po razvijenosti u Republici Srpskoj, te je neophodno podstaći aktivan angažman Hercegovaca koji u njoj žive, ali i Hercegovaca u dijaspori, kako bi ovi prostori postali mjesto kvalitetnog života i povratka, a ne kontinuiranog iseljavanja.

Mjesta održavanja ključnih događaja Konferencije su Trebinje i Višegrad, dok su u ostalim mjestima planirani manji događaji i organizovane posjete, a u skladu sa interesovanjima učesnika.

Sve dodatne informacije, prijavu za učešće i kontakte u vezi sa Konferencijom se mogu pronaći na web stranici www.danihercegovine.org

Podijelite vijest