Povećana osnovica za obračun primanja korisnika boračko-invalidske zaštite

Vlada Republike Srpske na 107. sjednici, donijela je Odluke utvrđivanju osnovica za obračun primanja korisnika boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata, predvođene Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske kao i Zakonom o zaštiti civilnih žrtava rata.

Osnovica za obračun vojnih invalidnina utvrđuje se u iznosu od 610,75 KM, dok osnovica za obračun invalidnina civilnih žrtava rata iznosi 458,01 KM.

Vlada je donijela i Odluku o visini osnovice za obračun mjesečnog boračkog dodatka za 2021. godinu, koja je ostala nepromijenjena u iznosu 1,68 KM.

Prema Odluci Vlade, osnovica za obračun godišnjeg boračkog dodatka iznosi 3,90 KM. Godišnji borački dodatak će se isplatiti u prvom kvartalu tekuće godine.

Vlada Republike Srpske donijela je i Odluku o odobrenju plasmana sredstava za unapređenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života, kroz mjesečno novčano primanje. Visina ovoga mjesečnog primanja određuje se u visini najnižeg nivoa najniže penzije, i u 2021. godini iznosi 207,87 KM.

Podijelite vijest