Potpisan Memorandum o saradnji sa Agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća grada Trebinje

Memorandum o saradnji na projektu „COTON“ u okviru Programa „Prilika Plus“ potpisan je u četvrtak, 22. oktobra u Gacku između JU „Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća grada Trebinje“ i Opštine Gacko.

Projekat „COTON“ realizuje se u okviru aktivnosti Programa „Prilika Plus“ koji finansira Vlada Švajcarske, a provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća.

Ovaj projekat će dovesti do bolje saradnje stručnih škola i preduzeća u Gacku i široj regiji, a ima za cilj povećanje funkcionalnosti praktičnih znanja deficitarnih kadrova u privredi.

Projekat će, pored navedenog, lokalnim školama i preduzećima koja imaju potencijal da u perspektivi zapošljavaju radnike u predmetnim oblastima, ponuditi mogućnost ostvarivanja direktne podrške kroz projekte koji će nastati ako rezultat saradnje u ovom projektu.

Podijelite vijest