Postavljena turistička signalizacija u Gacku

Na osnovu projekta „Izrada turističke signalizacije u opštini Gacko-II faza“ Ministarstvo trgovine i turizma RS je u 2016. godini odobrilo 5.000 KM Turističkoj organizaciji opštine Gacko. Sredstva su utrošena za izradu table dobrodošlice, obnove folija na postojećim tablama, putokazne table za manastir u Danićima i turističke informativne table sa mapom grada i mapom opštine.

„Izrađena je potpuno nova mapa grada sa ciljem da se domaćim i stranim turistima omogući lakše kretanje na području opštine Gacko, te da im se pruži osjećaj sigurnosti i osnovne turističke informacije o važnim objektima i sadržajima u gradu i okolini. Dizajn na mapi smo radili u saradnji sa www.turistickemape.com, a slike su uradili naši stalni saradnici Vladimir Popović i Milorad-Mićo Jovanović“, kažu u Turističkoj organizaciji Gacko.

Turistička –informativna tabla je postavljena u centru grada, tabla dobrodošlice na magistralnom putu M-20, Gacko-Bileća, a putokazna tabla za manastir Sv. Petra Zimonjića takođe na magistralnom putu M-20, Gacko-Bileća, u neposrednoj blizini za skretanje prema motelu „Košuta“.

 

Podijelite vijest