Posjeta ministra za ljudska prava i izbjeglice

dr. Safet Halilovic

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović posjetio je danas opštinu Gacko i sa predstavnicima opštinske vlasti razgovarao o završetku lokalnog puta Krupac-Pridvorica-Bistrica.

Ministar Halilović je podsjetio da je Ministarstvo za izbjeglice izdvojilo preko 200.000 KM za tu realizaciju.

Napravljen je rezime dosadašnjih infrastrukturnih projekata u opštini Gacko. Pojedini projekti su potpuno realizovani, a realizacija nekih je u toku.

Izdefinisani su projekti koji su prioritetni na području opštine Gacko za 2010. godinu; materijalna sredstva za elektrifikaciju, putnu mrežu i ostale infrastrukture za održivost povratka.

Opština Gacko je pored toga što je nosilac implementacije ovih projekata obezbijedila i dio finansijskih sredstava.

Saradnja opštine Gacko i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice je dobra, što očekujemo i u narednom periodu.