Ponuda za ljetovanje na crnogorskom primorju

Sindikalna organizacija zaposlenih lokalne samouprave opštine Gacko, kao i prošle godine u okviru saradnje sa sindikatom RiTE Gacko omogućuje zaposlenim radnicima svoje sindikalne organizacije organizovano ljetovanje na crnogorskom primorju.

Pogodnosti se sastoje u plaćanju troškova na deset jednakih rata, organizovanom prevozu u dane smjena, kao i otvorena mogućnost umanjenja troškova za 20 posto od ukupnecijene, što zavisi od najavljene odluke poslodavca i broja prijavljenih.

Sve informacije i prijave se mogu dobiti kod predsjednika sindikata.

Prilog: Tabele sa cijenama:

Hoteli

Privatni smještaj

Podijelite vijest