Podsticajna sredstva za proizvodnju merkantilne pšenice – obavještenje

Iz Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti, obavještavaju sve poljoprivredne proizvođače sa područja opštine Gacko, koji su u jesenjoj sjetvi 2013. godine zasijali najmanje 2 hektara merkantilne pšenice, da se prijave u Administrativnu službu opštine, kancelarija br. 17, radi ostvarivanja prava na podsticajna sredstva.

Podsticajna sredstva za proizvodnju merkantilne pšenice u 2014. godini utvrđuju se u iznosu od 250 KM/ha, i odobravaju se za površine  registrovane kao obradive u Registru poljoprivrednih gazdinstava, na kojima je izvršena jesenja sjetva merkantilne pšenice u 2013. godini.

Obračun i isplata podsticajnih sredstava izvršiće se dvokratno i to:

1)  prvi obračun u iznosu od 125,00 KM/ha u proljeće 2014. godine,                                                                 2) drugi obračun u iznosu od 125,00 KM/ha nakon izvršene žetve i utvrđene visine prinosa.

Za ostvarivanje prava na prvi dio podsticajnih sredstava, registrovani poljoprivredni proizvođači moraju ispunjavati sledeće uslove:

a) da zasiju minimalno 2 ha merkantilne pšenice,                                                                                             b) da uz zahtjev prilože fiskalni račun na kome je naznačeno ime podnosioca zahtjeva.

Za ostvarivanje prava na drugi dio podsticajnih sredstava, registrovani poljoprivredni proizvođači moraju ispunjavati sledeće uslove:

a) da ostvare minimalan prinos od 4 t/ha,                                                                                         b) da prilože podatke o uskladištenim količinama merkantilne pšenice u formi potpisane i ovjerene izjave o uskladištenim količinama pšenice u vlastitim silosima ili dokaz o prodatim, odnosno uskladištenim količinama pšenice od otkupljivača ili skladištara, koja ih prosleđuju Agenciji.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 02. decembar 2013. godine.

Podijelite vijest