Podrška nezaposlenim roditeljima četvoro i više djece u Republici Srpskoj

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Zakon o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 132/22).

Ovim zakonom propisano je da će nezaposleni roditelj četvoro i više djece u Republici Srpskoj primati novčanu naknadu u iznosu od 750 KM na mjesečnom nivou, uz uplaćene poreze i doprinose.

Osim što će na osnovu ovih zakonskih odredbi nezaposleni roditelji četvoro i više djece moći da ispune uslove za penziju, značajna novina u Zakonu je što će pravo na finansijsku naknadu imati i zaposleni samohrani roditelji četvoro i više djece kao i u naročito opravdanim slučajevima, staratelj sa kojim četvoro ili više djece žive u zajedničkom domaćinstvu.

Zahtjev za priznavanje prava na novčano primanjenezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici Srpskoj možete preuzeti OVDJE.

Uz zahtjev se prilažu sljedeći dokazi:

  1. Izvodi iz matične knjige rođenih za svako dijete, odnosno odluku suda o produženju roditeljskog prava nad djetetom starijim od 18 godina;
  2. Odluka nadležnog organa o povjeravanju djeteta na zaštitu, čuvanje i vaspitanje, ukoliko je takva odluka donesena;
  3. Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine i državljanstvu Republike Srpske za podnosioca zahtjeva;
  4. Potvrda o prebivalištu u Republici Srpskoj ili teritoriji Brčko distrikta BiH sa entitetskim državljanstvom Republike Srpske – za podnosioca zahtjeva;
  5. Potvrda o prebivalištu za svako maloljetno dijete;
  6. Potvrda o redovnom pohađanju škole za djecu osnovno – školskog uzrasta;
  7. Ovjerena kopija lične karte podnosioca zahtjeva;
  8. Potvrda iz banke o otvorenom računu, sa brojem tekućeg računa podnosioca zahtjeva, ukoliko isplata ide putem banke.

Sve dokumente potrebno je dostaviti u originalu ili ovjerenoj foto – kopiji.

 

Podijelite vijest