Planinari se vratili sa trodnevnog obilaska transverzale Volujak

kamp_12

Program akcije je bio izuzetno bogat i sadržajan, a počeo je dolasakom u kamp Papin Do gdje su učesnici i smješteni. Planinari su stizali iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske.

Drugi dan su učesnici rasporedjeni u dvije grupe.

Prva grupa je prešla izuzetno tešku i zahtjevnu maršutu koja je obuhvatala: polazak na Bioč (V.Vitao 2397 mnv), Trzivku (2333mnv), Trnovački Durmitor (2241 mnv) i Vlasulju (2336 mnv). Procjena je da treba najmanje 11-12 časova za njen obilazak. Svi učesnici su morali biti fizički izuzetno pripremljeni. Vodič je procijenio i odlučio o tome koji su planinari sposobni za ovakav poduhvat i da li imaju potrebnu planinarsku opremu. 

Ono što je interesantno je da su učesnici  u ovjoj grupi bili i desetogodišnji Mihajlo Jovanović i sedamdesetosmogodišnji Mirko Milošević, koji su uspješno prešli najtežu stazu. 

Druga grupa je savladala maršutu: uspon na Volujak i obilazak transverzale (relacija: Papin Do – vrh Volujaka – Pletari – Studenac – Klekovi Do – kamp). 

I ova staza je dosta zahtjevna te od  učesnika zahtjeva dobru fizičku pripremljenost. Dužina staze je oko 21 km, sa visinskom razlikom od 1213 metara. Vrijeme potrebno za obilazak ove staze je oko 8 časova.

Po povratku u kamp za sve učesnike obezbjeđena je večera, podjeljene su  zahvalnice učesnicima, a zatim je usledilo druženje i zabava.

Treći dan je organizovano takmičenje u planinarskoj orjentaciji – Liga PSRS, posle čega je uslijedila dodjela priznanja učesnicima ovog takmičenja.

Planinari koji nisu bili vezani za orjentaciono takmičenje mogli su po slobodnom izboru vršiti uspone na Kuk (1860 mnv), na Lebršnik (Orlovac 1985 mnv ) ili neku drugu maršutu.

Opština Gacko je pomogla u realizovanju ove akcije.

 

 

Podijelite vijest