Otvoren račun posebnih namjena za donacije u borbi protiv virusa korona

Povodom aktuelne epidemiološke situacije Opština Gacko je otvorila račun posebnih namjena za prikupljanje novčanih sredstava u borbi protiv pojave i širenja virusa korona.

Sredstvima će raspolagati Štab za vanredne situacije opštine Gacko. Sve isplate sa računa biće objavljene na Zvaničnoj prezentaciji opštine Gacko vodeći računa o zaštiti ličnih podataka.

Sredstva se mogu uplatiti na račun broj 5559000048001764 na sledeći način:

Uplatio je: Ime, prezime, adresa

Svrha doznake: Pomoć

Primalac: JPT Opština Gacko

Pozivaju se svi koji su u mogućnosti da podrže zajedničku borbu protiv ovog virusa.


Podijelite vijest