Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Osnovna škola „Sveti Sava“ Gacko

NAZIV: Osnovna škola „Sveti Sava“ Gacko
ADRESA: Stojana Kovačevića
TEL: 059/472-363, 059/472-586

Prva privatna škola u Gacku, tj. na Dražljevu otvorena je 1867. god.
Gatačke državne škole prvi put se pominju dvadeset godina kasnije i to: Narodna osnovna škola u Gacku i Narodna osnovna škola u Nadanićima.
Narednih godina otvorene su škole pod Austrougarskom upravom i to: u Samoboru, Fojnici, Avtovcu, Kuli, Brljevu, Jaseniku, Izgorima i Vrbi.
Posle 2. svj. rata, po mjesnim zajednicama Gacka otvoreno je 35 škola.

Danas na području opštine Gacko egzistiraju 3 devetorazredne škole (Gacko, Avtovac i Fojnica), i 4 petorazredne (Nadanići, Dobrelja, Dulići i Brljevo)

Sve ostale područne škole su prestale sa radom jer pripadaju brdsko-planinskom području gdje je prenaglašen problem migracija.

Naziv „Srpsko-prosvjetna škola Sveti Savo srpski prosvetitelj u Gacku“ potiče od 1906. god. sve do 2. svj. rata.
Duži vremenski period škola je nosila naziv: „Stojan Kovačević“ Gacko.
1992. godine školi je vraćen raniji naziv i uklonjena su sva stara obilježja.

Sada Gatačko osnovno obrazovanje ima oko 1200 učenika. Zaposleno je oko 110 radnika.

Redovno izdaje školski časopis „Đače“. Osnovna škola danas ima dvostruku sliku: savremenu centralnu školsku zgradu, i područne škole u kojima je u jednoj učionici smještena čitava škola.

Škola postiže zapažene rezultate u nastavnim i slobodnim aktivnostima.

Rezultati sa takmičenja na svim nivoima su izuzetni, kao i oni sa testiranja znanja učenika od strane Zavoda ili Agencije za standarde i ocjenjivanje.

Gatačko obrazovanje ima najveće zasluge što je Gacko u predratnoj Jugoslaviji, prema broju stanovnika, imalo najveći broj Doktora nauka i visoko obrazovanih kulturnih javnih radnika.

Podijelite vijest