Opštinska izborna komisija Gacko: Raspisivanje i održavanje izbora za članove Savjeta Mjesnih zajednica

Opštinska izborna komisija Gacko obavještava sve političke stranke, udruženja građana i građane mjesnih zajednica opštine Gacko da je Skupština opštine Gacko, na sjednici održanoj 28. februara 2017. godine donijela Odluku o raspisivanju i održavanju izbora za članove Savjeta Mjesnih zajednica: Avtovac (7 članova), Bistrica (5 članova), Brljevo (5 članova), Vrba (5 članova), Gacko (7 članova), Kula (5 članova), Nadinići (6 članova), Stepen (5 članova) i Fojnica (5 članova).

Izbori će biti održani u nedelju, 23. aprila 2017. godine u vremenu od 09:00 do 17:00 časova.

Izbore za Savjete Mjesnih zajednica sprovodi Opštinska izborna komisija Gacko i birački odbori u skladu sa odredbama Izbornog zakona Republike Srpske, Uputstva o organizovanju i sprovođenju izbora za članove savjeta mjesne zajednice, Zakona o lokalnoj samoupravi, Satuta opštine Gacko i Odluke o mjesnim zajednicama na području opštine Gacko.

Kandidate za članove savjeta mjesnih zajednica mogu predlagati sve političke stranke koje na području opštine Gacko imaju opštinski odbor ili drugi vid organizacije, udruženja građana koja djeluju na području opštine Gacko i grupe građana (ovlašteni predlagači) i to:
-najmanje 30 građana koji imaju prebivalište na području mjesne zajednice, a mjesna zajednica ima do 1000 registrovanih birača;
-najmanje 50 građana koji imaju prebivalište na području mjesne zajednice, a mjesna zajednica ima od 1000 do 5000 registrovanih birača,
-najmanje 70 građana koji imaju prebivalište na području mjesne zajednice, a mjesna zajednica ima od 5000 do 10000 ragistrovanih birača.
Ovlašteni predlagači predlažu najviše onoliko kandidata koliko se bira članova savjeta za tu mjesnu zajednicu, a predloženi kandidati moraju biti upisani u Centralni birački spisak i imati prebivalište na području mjesne zajednice za koju se kandiduju na dan raspisivanja izbora (28.02.2017. godine).

Prilikom predlaganja ovlašćeni predlagači moraju voditi računa o ravnopravnoj polnoj zastupljenosti u skladu sa članom 20. Zakona o ravnopravnosti polova u BiH, tako da je jedan od polova zastupljen najmanje 40% na kandidatskoj listi, kao i teritorijalnoj zastupljenosti mjesne zajednice.

Zahtjevi za ovjeru kandidatskih listi podnose se Opštinskoj izbornoj komisiji Gacko na propisanim obrascima, a rok za predaju kandidatskih listi je 07.04.2017. godine do 15:00 časova.

Ovlašćeni predlagači čija kandidatska lista bude ovjerena imaju pravo da predlažu po jednog člana biračkog odbora i njegovog zamjenika za mjesne zajednice za koje su podnijeli kandidatsku listu za izbor članova savjeta mjesne zajednice. Članovi i zamjenici biračkog odbora moraju biti upisani u izvod iz Centralnog biračkog spiska za mjesnu zajednicu za koju se predlažu za imenovanje i moraju imati najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV ili V stepen stručne spreme, stručnost i iskustvo u provođenju izbora.

Prijedlozi za članove biračkog odbora podnose se Opštinskoj izbornoj komisiji u pisanoj formi najkasnije do 10. aprila 2017. godine do 15:00 časova.

Ovlašteni predlagači mogu podnijeti zahtjev za akreditovanje posmatrača izbornih aktivnosti na biračkim mjestima za svaku mjesnu zajednicu. Zahtjev se podnosi Opštinskoj izbornoj komisiji Gacko na propisanom obrascu uz koji se prilaže svojeručno potpisana izjava za svakog akreditovanog posmatrača o poštovanju tajnosti glasanja. Krajnji rok za predaju zahtjeva za akreditovanje posmatrača je 13.04.2017. godine do 15:00 časova.

Svi potrebni obrasci mogu se preuzeti u sjedištu Opštinske izborne komisije (kancelarija Crvenog krsta, Nemanjina br. 4 ) ili na sajtu opštine Gacko(www.gacko-rs.info). Sve dodatne informacije mogu se dobitu putem telefona 059/472-426 ili 059/471-309.

ObavještenjeUputstvoZahtjevIzjavaInstrukcije o raspodjeli kandidataObrazac br.1Obrazac br.2.1.Obrazac br.2Obrazac br.3Obrazac br.4

Podijelite vijest