Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Opština Gacko: Zahtjev za priznavanje statusa žrtve ratne torture

Dana 05. oktobra 2018. godine, u „Službenom glasniku Republike Srpske“ broj 90/18, na snagu je stupio Zakon o zaštiti žrtava ratne torture.

Žrtvom torture u smislu ovog Zakona smatra se:

  • Lice koje je nezakonito bilo lišeno slobode, zatvoreno ili mu je bila ograničena sloboda kretanja u bilo kom zatvorenom ili otvorenom prostoru koji je služio za tu svrhu (logor, zatvor, sabirni centar, kućni zatvor te druga mjesta zatvaranja), a za vrijeme doživljene torture je bilo maloljetno, kao i
  • Lice nad kojim je protiv njegove volje izvršeno silovanje ili bilo koji oblik seksualnog zlostavljanja (žrtva seksualnog nasilja).

Zahtjev za priznavanje statusa žrtve torture i prava u skladu sa ovim Zakonom, može se podnijeti u roku od 5 godina od dana stupanja na snagu Zakona.

Za sve detaljnije informacije potrebno je obratiti se u kancelariju broj 3. Službe za boračko – invalidsku zaštitu opštine Gacko.

Podijelite vijest