Opština Gacko: Uputstvo za pripremu budžeta za 2018. godinu

Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti opštine Gacko u skladu sa odredbama člana 29. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske započelo je aktivnost na izradi budžeta opštine Gacko za 2018. godinu.

U ovu proceduru budžetski korisnici se uključuju podnošenjem svojih zahtjeva. Prijedlog zahtjeva potrebno je sačiniti na osnovu Uputstva za pripremu budžeta opštine Gacko za 2018.

Podnosioci zahtjeva su budžetski korisnici koji se finansiraju iz budžeta.

Ovjereni budžetski zahtjevi se dostavljaju Odjeljenju za privredu, finansije i društvene djelatnosti i na: nacogac@teol.net i racogac@teol.net

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 059/472-423
Kontakt osobe: Rada Starović i Dragan Papović.

Uputstvo

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3

Prilog 4

Podijelite vijest